Na ostří slova

Proč a jak
mě nemiluje
tato báseň?

Je sama sobě
slovotepcem.
Jen si zahrává.

Poezie není
seznamka
pro nezadané.


Odejití

Jak odejít?
Jenom jako?

Nebo na věčnost?
Nebo jako hrách

hozený jinam než
na dosavadní stěnu,

někam, kde perly
svině nenajdou.


Katedrála

Jsou běženci
zavlečený druh?

Hrozí Evropě
samovznícení?

Nechť promluví
Bernard z Clairvaux.


Dosud nepublikované texty