Co mi řekla

Co v tobě vyléčil rytmus?
sebe se vyptávám
jak podupaný plech

Zaskřípu v skladbě tónem meta
převrátím brusku do pasiva
Z očí vytečou služební čísla
A. C. A. B. jak sedativa

Co natažená ruka k násilí přilísán
do klína slintá všeobčanský lágr:
Omluv svým čelistem
úderný verš


Co jsem jí odpověděl

Vděk vyklepal mě do roviny
vděk rozleptal můj dům
Morního času dotýká se um
po městě rozpliván

Modře tě nasvětlí
když trháš z dlažby verš
a když je dávíš jako šém
Vyprané chtění vyvěsili z oken
z hub jim to páchne převratem

Než zítra vyklidí tvou báseň
po městě rozduněná
hoď se na podpal


(rukopis Osa, odd. Noise pop)