Je léto
Ve stínu už začíná podzim
S hořkou vůní země

Ale ty už od jara
Čekáš na zimu
V krajině prázdné
Bez lidí

***

Kdo kráčel po spodní hraně vody
Ví že bez větrných mlýnů
Vítr by nebyl

***

Zní letní směs jazyků
Někdo se vrací ze skal
Někdo se vrací z moře
Mávání oběma směry
Slunci a větru

Bez pomíjivých zpráv dneška
Zavřených na stránkách novin
A černých obrazovkách
Má svět venku zas lidský r rozměr

ze sbírky Stínový profil (Klenov, 2023)