////

…nebráním se spolupráci, ale chci, abyste věděli, že mám své
morální zásady. V žádném případě bych
nepodrazil své zaměstnance, sociální
a zdravotní je pro mě alfou a omegou, otcem i matkou…
Můžete se domnívat, že to říkám ze zištných důvodů, mezi které
může patřit zlepšení mého mediálního obrazu pomocí této básně, ale
to je ostatně Váš názor, kterého si vážím, jste člověk, který mi byl
kdysi bratrem. Nezapomínám… viz. minulý týden, kdy jste mi zaplatil bohatý oběd… čehož si nesmírně cením.
Je to o morálních zásadách, ale ještě lepší je dokázat o nich tak nějak narovinu promluvit, otevřít se… možná se usmíváte, ale já prostě nedokážu být jiný, už jsem takový…
jsem prostě otevřený víc, než se patří… můžete se domnívat, že to říkám ze zištných důvodů, mezi které může patřit zlepšení mého mediálního obrazu pomocí této básně, ale
poněkud neskromně… mi pořád dost záleží na obecném mínění, loni jsem přispíval na vozíčkáře..
ale to je samozřejmost, to je samozřejmé…
Ale ano, vím… všichni tak nějak optimalizujeme, v dnešní době není jednoduché pracovat obratně s reálnými náklady, nevyhnutelnost velkého evropského konfliktu to samozřejmě může ovlivnit, ale já jsem optimista, je to tak, jsem věčný optimista… kdybych se nazval lidumilem, musel bych se před sebou stydět, ne, to na mě nesedí… to ať zhodnotí jiní, jsem šťastný, že se mohu ráno o víkendu vzbudit na chalupě vedle svojí ženy, víc nechci
to mi stačí
takhle mi to stačí


pro Artikl v roce 2016 napsal Pavel Zajíc – ročník 1988, Dlouhá 459, Dačice 380 01; penize.date, pavelzajic.cz, weles.cz