bělost
čerstvého sněhu

vtrhla do oken
a zahanbila
bělobu stěn

zešedlou
potem bytí

(kůži
nepřebílíš
ani nestrhneš)

***

druzí

nejsou
v naší moci

jsou jako

déšť
vítr
slunce

můžeme jen
vystavit se

moknout
vlát
žhnout

ze sbírky Tanec zvířeného listí (Arbor vitae, 2022)