VEZMU SE ZA ŽENU

Jsem
slepenec
semene
ještě že
jsi
smrti
se mnou
slinutá

nula
prsatá

RUB A LÍC

Co plná luna
neumí
utřít si půlky
lupením

VYSOKÁ HRA

Já jsem ten
co ty jsi zač
bubu bůh
nebo
haha vrah
vadí nevadí
pojď si hrát

výskat věčně
v pískovišti

SAMOVAZBA TĚLA

Jak to tedy je
tázáno
ozvěnou
odpověď

za pravdu
obojek
řetěz
za lež

ze sbírky Za vyplazený jazyk
Krásné nakladatelství, 2016