Argišt Alaverdyan (* 1991) se narodil v Arménii, od roku 1993 žije v Praze. Vystudoval AVU, ateliér Malba IV u profesora Martina Mainera. Vystavuje hojně samostatně i skupinově. Ve svých pracích se zabývá především malířským výrazem – zkoumá vzájemné vztahy mezi barvami, plochami, vztahy k linii a obrysové kresbě. Série maleb Anomálie vznikla jako jeho diplomová práce. Vychází z klasické abstraktní malby, ale nepokouší se zobrazit konkrétní témata. Jeho zájem padá na vzájemné vztahy barev, přechodů mezi nimi, linií a linek, ploch a v neposlední řadě také obrazu a rámu. Jeho malby mísí množství intuitivní práce s malířskými prostředky a racionálním přístupem, který má jasně daná pravidla. Tak vytváří permanentní napětí, které jeho práce odlišuje od jiných abstraktních děl založených na nahodilosti nebo pouhé formě. Tento přístup odráží diváka-uživatele, vycházejícího z prostředí internetového rozhraní, počítačových her nebo televizních pořadů, které ovlivňují vnímání i vidění ve vztahu k okolnímu světu. Alaverdyanova práce, v první linii čtení hlavně formální a abstraktní, tak odráží současný stav vnímání a přístupu k obrazu – respektive bere v potaz prostředí, ze kterého určitá generace diváků vychází. Tento přístup autor uceluje ve formě a vytváří tak propojený cyklus maleb jednotného vyznění, ve kterém se díla přesto neduplikují a každé zobrazuje tuto problematiku originálně. ∞