Marek Číhal (* 1986) je umělec, jehož tvorbu lze chápat jako vizuální hru o svobodném pohybu mezi médii malby a kresby, s přesahy do instalace a architektury. Jeho obrazy hovoří jednoduchou vizualitou s abstraktními prodlevami. Zobrazují celou škálu motivů, které na první pohled působí jako dětské kresby. Obsah děl v sobě mísí přímočarost s jinotajem. Marek zobrazuje oblíbené motivy dětí, ale v souvislostech s motivy dalšími vytváří jakési rovnice, které poukazují na vztahy v reálném životě. Tento vložený obsah lze vyčíst z Markova přístupu ke sdělení, ve kterém reflektuje společnost skrze tradiční motivy řečené aktuálním vizuálním jazykem. Jeho tvorba je o vlastních hranicích a jejich překročení, o toleranci plurality, o výrazu a čitelnosti, o bezprostřednosti, možnostech dotyku. Přes všechnu obsahovou náročnost je vědomě hravá.


Číhal studoval dva roky pod vedením Václava Stratila v ateliéru Intermédia na FaVU v Brně. Od roku 2009 pokračoval u Vladimíra Skrepla v ateliéru Malba II na AVU v Praze. V průběhu studia prošel několika stážemi v zahraničí a na jaře 2012 začal paralelně studovat na UDK Berlin v malířském ateliéru Thomase Zippa. Absolvoval v roce 2013. Vystavuje spolu se skupinou The International Bongo Bongo Brigade, jejímž je členem. V roce 2013 získal Cenu výtvarné naděje Jana Světlíka. Od roku 2010 spolupracuje se Studiem Acht na realizacích do architektury. Vystavuje v Čechách i zahraničí. V současné době spolupracuje s galeristou Zdeňkem Sklenářem. ∞