Eva Fajčíková (* 1990) se narodila v Banské Bystrici. Studovala v Ateliéru malířství IV u Martina Mainera na pražské Akademii výtvarných umění. V jejím tvůrčím přístupu uplatňuje realistické zobrazení. Od přírodních témat, motivu vodních scenérií, se dostává i k sociálně kritickým polohám. Dotýká se konzumní společnosti či otázky role ženy ve společnosti, s určitým odstupem až ironií zobrazuje motivy, které jsou v obecné kulturní paměti stereotypně vnímány. Tuto predikci se snaží neinvazivně nabořit. V jejích dílech se projevuje cit pro figuru a gesta, práce s barevnou plochou, dostává se až na pomezí plošné abstrakce a prostorové iluzivní malby. Ve sérii maleb Study in Pink je autorka inspirována epizodou z detektivního seriálu, ve kterém je klíčem ke zločinu nevinně vyhlížející růžový kufřík a odkazuje tak opět na další obsahovou rovinu a to na nejednoznačnost věcí. ∞