Ludmila Smejkalová (* 1979) pochází z Prahy. Studovala na Akademii výtvarných umění v Ateliéru malířství II u Vladimíra Skrepla a v Ateliéru nových médií II Veroniky Bromové. Věnuje se hlavně malbě, kresbě a práci s textilem nebo koláži. Pro její tvorbu je charakteristická práce s geometrií a rytmem. Nezůstává ale pouze dekorativní, do svých děl promítá duševní svědectví a snaží se tak najít propojení mezi vizualitou a obsahovostí. Typicky se ve svých dílech pohybuje mezi symbolem, znakem a emotivním dekorem. V obrazech kombinuje nejrůznější přejaté a rozpoznatelné vzory s liniemi a prázdným prostorem, který zaujímá stejně relevantní postavení jako zaplněná plocha. Tvoří v rytmu symetrie, kterou ale často naruší určitým prvkem. Zobrazuje motivy rostlin, stejně tak do tvorby promítá i genderové prvky. Od čistě vizuálních výstupů přesahuje k hledání vhodného propojení uměleckého s užitným. Například v podobě návrhů a realizací sítotiskových dekorů na látky a oblečení. Dotkla se také jazyka popartu, kdy pracovala způsobem co chci, to si nakreslím. ∞