Josef Achrer (* 1982) je absolventem ateliéru Malba III u doc. Rittsteina na AVU, držitel Ceny kritiky 2012 a aktuálně také Výtvarné ceny Jana Světlíka 2014. Malbou zobrazuje to, co se dotýká nás všech. Informace, nakládání s nimi, jejich přenos a náhodné zkreslování. Navzdory tomu, jak dokonalý je přenos informací po stránce technické, obsah přenášených informací je stále manipulován a zkreslován. Inspirací pro cyklus DATA je současná moderní tvář Číny, ulice plné obrazovek, displeje reklamních ploch, rychlé přetváření krajiny za účelem modernizace.


Achrer tak zpracovává technologie digitálního zobrazování. Jedna skvrna barvy na plátně je chápána jako jeden bod na obrazovce. Síť vláken malířského plátna pak jako pravoúhlá pixelová mřížka displeje, fungující na principu intenzity světla a tří barev „RGB“ – červené, zelené, modré. Tento současný způsob přenosu informací se pokouší aplikovat na malovaný obraz a využívá jeho tradičních vlastností. Pracuje s plátnem jako s prostorovým objektem, jehož zadní strana je zcela určující pro výsledný tvar. Barva propíjená skrze plátno je postupně nahrazována barevným světlem. Zdrojem toho barevného světla je obraz sám. ∞