Danica Pištěková (* 1987) se narodila ve slovenské Šaľe. Absolvovala Katedru architektonické tvorby na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Jako architektka citlivě pracuje s prázdnem prostoru a hmotou. Otevírá pohled na materiál, tvar, proměnlivost, vztah prostoru vůči návštěvníkovi a objektu. Ve svých projektech zkoumá hranice mezi oděvem, architekturou a prostorem. Dokazuje, že prostor mezi hmotou a architekturou není prázdný, hledá a objevuje jej a poukazuje na něj. Pracuje s čistým materiálem, aby vynikly právě nově a do jisté míry nahodile utvořené linie a tvary, které nekomplikuje zásahem barev. Mezi zdánlivě nositelnými oděvy vytváří dialog o hranicích těla a prostoru, který znejisťuje prvek nahodilosti v jejích dílech často přítomný. Subtilní prezentace projektů ctí prostor, se kterým zároveň komunikuje. Pištěková své práce předkládá jako způsob přemýšlení o architektuře, které demonstruje například v projektu Sewn as a Site, kde pracuje s myšlenkou přesně definovaného zadání, které svým autorským přístupem přetváří. ∞