Jan Gemrot (* 1983) vystudoval pod vedením Zdeňka Berana ateliér klasické malby na Akademii výtvarných umění v Praze. Témata, která zpracovává, odráží jeho bezprostřední zkušenost s okolním světem. Formou realistické až hyperrealistické malby zpracovává problémy současné společnosti. Jeho rukopis je rozpoznatelný díky technické preciznosti, kterou propojuje s konceptuálním uvažováním. Skrze použití konkrétního vizuálního prvku usiluje o těžko uchopitelný pocit a atmosféru a vytváří tak svébytná díla se silným psychologickým působením. Současně s prvky gestičtějšího a expresivnějšího přístupu sděluje příběhy, v nichž vždy nechává prostor pro projekci divákova osobního postoje. Atributy jako naléhavost či intenzita až šokování jsou typické pro Gemrotovy malířské výpovědi. ∞