Veronika Drahotová (* 1975) vystudovala Akademii výtvarného umění, kde prošla ateliéry Malby prof. Sopka, Klasické malby prof. Berana a studium zakončila v ateliéru Vizuální komunikace Jiřího Davida. Veronika je umělkyní, která se ve svém výtvarném vyjádření neomezuje na jediné médium; žánrovou kategorizaci přesahuje prací s médiem fotografie, videem, instalací, performancí, malbou. Ve svém díle využívá obecně čitelnou symboliku a zároveň zkoumá sémiotiku prostřednictvím snahy o vytvoření svých vlastních „symbolů“. Tento vizuální jazyk je srozumitelně předávám skrze bazální elementy a taven do estetiky designu, který tak zároveň vylučuje jednoznačnou výpověď a formálně se blíží abstrakci. Povaha výrazu spadá do oblasti smyslového vnímání. Není kladen důraz na rozšifrování znaků, ale sdělování a jeho přijímání skrze intuici a následný přerod do fantazijní sféry. Drahotová ztvárňuje esenciální myšlenky, jejichž estetika není uzavřená do sebe. Skrze propojování jednotlivých médií výrazným, ale citlivým způsobem, umožňuje předávat nadčasová témata jazykem nejrůznějších barevných a materiálových propojení. Jedná se o neustálou cestu, vizuální posun do sfér vertikálních než horizontálních. ∞