Když láska proudí moc

Když láska proudí moc

Do jaké míry píše básník milostnou báseň pro sebe a do jaké pro druhého? Usiluje o jakési sjednocení.

Tags:
Půl druhého slova

Půl druhého slova

Proudění dle etymologického slovníku má původ ve staroslověnském прждъ a má vlastně ještě kořeny v praslovanském jazyce. Znamená skutečně proud ve významu, jak ho známe dnes, tudíž tok. Skrývá se v něm ovšem i protiklad. V ruštině například existuje slovo пруд, což znamená rybník nebo voda v závětří právě bez spodních proudů, bez jakéhokoli toku. Ve staré češtině se tomu říkalo záprudí. Jaká je tedy filosofie jazyka? Není to snad zrcadlo našich životů?

Tags: ,
Mystérium vědomí se vytrácí

Mystérium vědomí se vytrácí

Proudíš, proudím, proudíme. Stále znova toužíme po návratu k výchozím bodům. Zpátky k ideálu. Jenže už jsme jinde. Není to nikdy ten stejný výchozí bod, ke kterému jsme se upínali. Je to bod změněný o naši zažitou realitu, o časový úsek, který uplynul od prvopočátku. Proudění je proces, nikoliv akt. A my jsme ti, kdo rozhodují o proudu a o naší roli v něm.

Tags: ,
úvodník | Proudění

úvodník | Proudění

Proudění je pohyb. V pohybu je nadále kulturní dění, přestože se mu dostává nejrůznějších zátarasů souvisejících s covidovou nákazou a hygienickými opatřeními – a to třeba z minuty na minutu.

Tags: