Když se chce člověk aktivně zapojit do dění kolem, nestačí jen čekat, až na dveře zaklepe vhodná příležitost. Je třeba nacházet podobně smýšlející lidi a hledat cestu, jak získat prostředky nebo jak o sobě dát vědět. V takové chvíli jistě pomůže, můžete-li se obrátit na někoho, kdo je zkušený a nechybí mu elán.

Nikdo neví, co v kom dřímá
Stejnojmennou grantovou výzvu letos zadala Jihomoravská komunitní nadace sídlící v Moravské Nové Vsi a působící zejména na Břeclavsku a Hodonínsku. Tak vznikla podpora pro mladé lidi do 26 let: umělce, sportovce a nadšence všeho druhu, kteří mají sice spoustu zajímavých nápadů, ale chybí jim peníze.

„Jihomoravská komunitní nadace podporuje kulturní, výchovné, ekologické, sportovní a další projekty, které přinášejí prospěch místním obyvatelům a přispívají k rozvoji regionu. Podporuje činnost lidí, kterým není lhostejný osud místa, ve kterém žijí.“ Informuje jeden ze členů Klubu přátel JKM, Robert Vdoviak. S podporou nadace funguje například sochařské sympozium v Širokém Dvoře u Břeclavi nebo byly opraveny památky v Mikulově.

Dobrovolnická činnost
Bez dobrovolníků by nadace tohoto typu mohla fungovat jen stěží. Dobrovolnická základna se v poslední době rozrostla a funguje také v Praze, a to ve spolupráci s pražskou nadací VIA. Benefiční akce jsou spojeny s aukcí moravských vín a tímto způsobem mimo jiné získává nadace donátory a partnery.

Touha něco změnit
Jihomoravská komunitní nadace je příkladem hesla „think globally – act locally.“ Představuje platformu pro lidi, kteří za cenu, že budou dělat neplacenou „práci navíc“ získávají zkušenosti do svého budoucího profesního života – pomáhají na světlo světa zajímavým projektům vytvořených svými vrstevníky.

Z Prahy je možná na Jižní Moravu daleko, ale myšlenka vzájemné podpory lidí sdílející společnou vizi je v mnoha směrech podnětná. Když se nám něco nelíbí, můžeme buď mávnout rukou, donekonečna nadávat nad pivem, nebo se pokusit něco změnit. A na to, abychom udělali něco prospěšného, nemusíme evidentně jezdit na druhý konec zeměkoule. Můžeme začít doslova za humny.

Více informací na webu: http://www.jmkn.cz, http://www.jmkn.cz/news/grantova-vyzva-nikdo-nevi-co-v-kom-drima/