Přijme ji stařičká paní v zástěře, zapíše do žloutnocích listů velké knihy, kterou se skřípěním vydal první šuplík odshora. Kolem žárovky líně bzučí moucha a víří prach, který si také nikdo nevyzvedl. Ztráty a nálezy. Místo, které může existovat jen v městě tak velkém, kde se lidé navzájem neznají. Místo, které by na vsi zelo prázdnotou.

Skutečnost je ale jiná. Přísná paní s brýlemí zvedá telefon, který téměř neutichne a za pootevřenými dveřmi do skladu mohu jen tušit tajemství zapomenutých a odložených věcí, které čekají na svého majitele.

Kdy vznikly Ztráty a nálezy?
Ztráty a nálezy existovaly již při vzniku Československé republiky. Nyní je toto pracoviště součástí odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy. Na adrese v ulici Karolíny Světlé 5 jsou více než dvacet let. Adresa pracoviště se ale v minulosti dvakrát změnila – kancelář se nacházela v Bolzanově ulici a předtím v Kaprově ulici.

Jakým způsobem se zachází s nalezenými věmi?
Nakládání se ztracenými a opuštěnými věcmi se řídí ustanovením § 135 občanského zákoníku. Podle cit. ustanovení je každý, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen věc odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo. Věci nalezené na území hlavního města Prahy je nálezce povinen odevzdat Magistrátu hlavního města Prahy. Pracoviště ztrát a nálezů v ulici Karoliny Světlé 5 přijímá nalezené věci s výjimkou nalezených zvířat a motorových a přípojných vozidel.

Co se stane s věcmi, které si nikdo nevyzvedne?
Nalezená věc je u Magistrátu hl. m. Prahy uložena po dobu 6 měsíců ode dne jejího odevzdání. Nepřihlásí-li se o ni v této lhůtě vlastník, připadá věc do vlastnictví hlavního města Prahy. Hlavní město Praha může ponechat věc ve svém majetku nebo ji využít pro potřeby organizací, které zřídilo (např. dětské domovy, ústavy sociální péče). Věci, které nelze využít pro potřeby hlavního města Prahy, jsou nabídnuty k odkupu fyzickým a právnickým osobám.

Existuje typ předmětů, které nepřijímáte?
Věci podléhající rychlé zkáze (potraviny), věci silně znečištěné a poškozené a dále nalezené věci, u nichž je odlišný způsob nakládání stanoven zvláštním právním předpisem (zbraně, střelivo, výbušniny, archeologické nálezy). V rámci hlavního města Prahy je samostatně řešena problematika nalezených zvířat a nalezených motorových a přípojných vozidel.

Kolik lidí využije tuto službu?
Ročně je na pracoviště ztrát a nálezů odevzdáno průměrně 8 500 nalezených věcí a 4 300 nalezených osobních dokladů. Z toho se cca 5 000 nálezených věcí vrací zpět jejich původním majitelům. Pracoviště ztrát a nálezů zodpovídá denně desítky telefonických i písemných dotazů. Ztracené věci nám také pravidelně předává Dopravní podnik hl. m. Prahy, České dráhy, Letiště Praha, Autobusové nádraží Florenc i některé hotely a sportovní a kulturní zařízení.

Nejčastěji se hledají a nalézají asi klíče nebo peněženky nebo máte jinou zkušenost?
Většinu odevzdaných věcí tvoří ztracená zavazadla, peněženky, doklady nebo klíče. Některé nálezy jsou méně obvyklé např. sprchový kout, kanoe, atrapa výbušniny, urna i s obsahem, přední nárazník automobilu, pěchovadlo, invalidní vozík, barové stoličky nebo zubní náhrady.