Co je větší bohatství – vyhrát hlavní cenu v loterii nebo počít paterčata? Dle takzvaného Hellinova pravidla je šance na přirozené početí dvojčat 1:85, trojčat 1:85², čtyřčat 1:85³, paterčat 1:85⁴. Což je v případě paterčat zhruba stejná šance jako na hlavní výhru v loterii.

Trocha statistiky
Čtyřčat se v České republice v období 1950–2015 narodilo 21 a jedna paterčata v roce 2013. Odhadem se u nás každý rok narodí kolem 1500 dvojčat a 15 trojčat. Počet narozených vícerčat na 1000 porodů se od 90. let zvyšuje z přibližně deseti na 15–20. Evidence se oficiálně vede od roku 1950, počítány jsou i porody, při nichž (nebo krátce po nich) některé nebo všechny děti zemřely. Paterčat je na celém světě kolem 800, z toho přes 130 počatých přirozenou cestou. Existují zprávy o porodu devíti sourozenců (v roce 1971 a 1999), děti se však nedožily více než šesti týdnů. V roce 2009 se v Americe narodila osmerčata, přežily všechny děti.

Dvojčata v historii
Výskyt dvojčat byl v minulosti neobvyklý, proto se objevovaly v legendách a mýtech; jako dvojčata byla zobrazována i některá božstva. Různé kultury měly pro dvojčata různá vysvětlení, byla opěvována i zabíjena. V křesťanské biblické tradici se objevují už v lůně soupeřící dvojčata Jákob a Ezau (synové Izáka a Rebeky), v řecké mytologii Apollón a Artemis, v římské tradici najdeme báje o Romulovi a Removi. Námětem mnoha zpracování se stal též příběh muže se železnou maskou, hypotetického dvojčete Ludvíka XIV. Smutnou cestou za tajemstvím jejich početí jsou výzkumy Josepha Mengeleho.

Hlučno kolem paterčat
Kolem prvních českých paterčat se toho před několika lety odehrálo hodně. Televizní seriál, nespočet rozhovorů a článků, bohužel též záplava rasisticky zabarvených vzkazů, výhrůžek a závisti. Dle těchto hlasů bylo početí paterčat plánované, což je však podobné jako naplánovat si hlavní výhru v loterii.

Výhra = výhra?
Porod vícerčat i výhra hlavní ceny, mohou mít něco společného. V prvních chvílích jistě silně pracují emoce. Matka paterčat přes všechny těžkosti v prvních týdnech a měsících zářila, dávala najevo, jak velkou má radost. Zároveň si stále kladla otázku, jak vše doma zvládnou. Výherce při předávání ceny může pociťovat podobné pocity, na jedné straně velké štěstí, na druhé obavy a strach. V obou případech jde o štěstí, náhodu (či osud, podle vkusu), očekávání i nejistotu. Ustojím to? Jak se ke mně postaví mí blízcí? Jaká mě čeká budoucnost?

Jackpot nebo bankrot?
Příběhy lidí, kteří vyhráli vysoké částky v loteriích, zpravidla nekončívají dobře, často se jim peníze rozutečou, pokazí se jim vztahy, někdy dojde k sebevraždě. Na vině mohou být neuvážené životní kroky, tlak blízkých či strach ze smůly, kterou výhra může přinést. Problémy mívají i se zdravím. Po letech se často vrací do stejných kolejí, někdy výhry zpětně litují.

Rodiny s vícerčaty se potýkají s velkou zátěží, hlavně zpočátku. Chybí ruce, finance i prostor pro všechny. Příspěvky rodičům vícerčat nerostou úměrně počtu dětí, jak by se dalo předpokládat, podpora není o mnoho větší než při narození jednoho potomka, náklady se však násobí. Zájem médií a sponzorů většinou vydrží jen krátce, pečovatelská služba, na kterou mají rodiny s vícerčaty nárok, se může starat jen o chod domácnosti, až na výjimku u paterčat, se pečovatelky nesmí dotknout dětí. Na rozdíl od výherců jackpotu však rodinu čeká bohatství v podobě rozvětvené rodiny a nízké míry osamělosti.

Nahodilost
Nahodilost přináší do života nečekané výzvy. Připravit se na ně lze snad jen obecnou bdělostí, pozorností k tomu, co je. Všímat si toho, co je pravdě podobné, co o životě něco vypovídá. Vsadit sebe sama do života, nestěžovat si na podmínky k růstu, ale zakořenit třeba jako bříza na vrcholu skály. Využít půdy, ve které jsme zakořenily, vláhy, která padá z nebe, větru, který nám může rozšířit obzory. Mít radost z živých tvorů, které nám ulevují od samoty, z rozmanitosti a barev všude kolem, z rozhledu, který máme. Nebrat nahodilost jako protivníka, překážku v našich plánech, ale jako spojence a život sám. Statistika nám může leccos prozradit, zacházet s tím, co je nám svěřeno, nás ale nenaučí, podobně jako stát nevychová naše vícerčata a nepřidělí finanční plán našim milionům. O to větší bohatství můžeme získat. ∞