Zrovna v této době je každý důvod k oslavě rozporuplný, o to více je právě proto nutné si takových důvodů vážit, když – a dokud – jsou. Jeden důvod k oslavě je další vydaný Artikl, tentokrát ale právě s pořadovým číslem sto. Je mi tedy potěšením, že nyní budete čtenáři devátého ročníku Artiklu s číslem, jenž se právě dostalo do trojciferného rozměru. A k tomuto mezníku jsme se rozhodli, že vám rozšíříme požitek i prožitek z kulturního čtení. V začátku každého vydání si budete moci naskenovat grafický QR kód, který vás přesměruje na playlist připravený našimi hudebními redaktory. V něm si poslechnete hudbu, kterou představují články v hudební rubrice a které jsou doplněné výběrem skladeb, které souzní s tématem aktuálního vydání a do kterého vás tak ponoří ještě o něco hlouběji. Můžete tedy nejen číst, ale i poslouchat. A protože nám stále není lhostejné, co se právě v těchto dnech děje, věnujeme značnou část obsahu také pozornosti ukrajinské kultuře. Ta prostupuje hudební rubrikou, tou tematickou, ale i literární. Edward Bulwer–Lytton kdysi řekl, že pero je mocnější než meč. V tuto dobu se takové tvrzení zdá absurdní, ale těším se, až se meče opět stáhnou do pozadí. Je vidno, že slov, která předkládají skutečnost, se bojovníci bojí, protože jsou potlačována a jejich šiřitelé umlčováni. Čtěme, kriticky rozjímejme, hledejme informace z mnoha zdrojů a nebojme se, protože na Bulwera–Lyttona navázali i s humorem Terry Pratchett nebo Marcel Deli a je tedy vidět, že toto tvrzení rezonuje, že je platné a že nekončí jako epitaf.