Je to piedestal, odměna nebo pouhé konstatování či pejorativní označení? Kult je fetiš, uctívání. A nabývá takové velikosti, kterou skrze pozornost dostane nebo která je mu vybudována. Kult je ovací nebo cíleně budovaným prostředkem pro marketing, Bůh ustupuje do pozadí. Kultem je Tarantino nebo Jarmusch. Je trendem uctívat kult? Kouřit stejné cigarety, protože je kouří kultovní režisér? Dobře propojený marketing dělá z kultu propagátora. A síla kultu může ve velkém měnit a ovlivňovat. S vědomím kultu jako nástroje moci lze pak nakládat různými způsoby. Leonardo DiCaprio vyzývá k záchraně amazonských deštných pralesů. Být kultem, který žije, znamená být o to více zodpovědný za své činy, které mají důsledky, které mají moc, které ovlivňují. Kult k záchraně a kult k moci. A my potřebujeme kult, protože potřebujeme fetiš. Něco obdivovat a něco vzývat. Pak tedy doporučuji volit režiséra nad diktátorem.