Žádné dlouhosáhlé bilancování nad uplynulým rokem, kterému přichází leden stereotypně vstříc: konstatovat, že v minulém roce proběhlo množství změn, které z Artiklu činí časopis, jaký můžete držet ve svých rukou právě v této podobě a s těmito články, je ale nasnadě. Sedmý rok vycházení Artiklu, rok 2020, je slavnostním. Sedmý rok těšby uměním, radosti z umění, je pádným důvodem věnovat se oslavě. Sedmdesát tři vydaných měsíčníků, okomentovaných témat stejného počtu, snad nespočetně recenzí na výstavy, filmy, divadelní představení. Reflexe kultury na papíře tak, aby jako estetický artefakt dotvářel soužití v ní a svým obsahem vedl k jejímu kvalitnějšímu prožívání. Důvod k oslavě se prý vždycky najde – my jsme hledali vhodné datum. Je jím přestupný den v tomto roce, 29. únor 2020, a symbolicky v něm tak přestupujeme do dalšího roku artikulování kultury. V tento den oslavíme v Galerii Středočeského kraje sedmý ročník Artiklu skupinovou výstavou sedmi vybraných umělců. Výstava Artiklu o Artiklu, sedm let těšby uměním, sedm autorů současné výtvarné scény, koncerty v magnetické jezuitské koleji v Kutné Hoře umění. Srdečně vás zvu nejen k této oslavě, ale také ke čtení lednového vydání Artiklu s tématem Uvolnění.