Zářijové vydání Artiklu kypí notným a rozmanitým obsahem. To je odrazem nejen aktivního přístupu redaktorů, kteří svými texty tento celek utvořili, ale také zprávou o nové šanci, kterou kulturní dění dostalo. Jakým způsobem se pandemický rok podepsal na současném stavu kultury, budeme ještě množství měsíců jen pozorovat a kriticky se nám to podaří vyhodnotit až se značným odstupem. Je ale znatelné, že skrze určité zdolání nejproblematičtějších etap předchozího období se kultuře opět podařilo otevřít se lidem a pomalu se rozvíjet nejen pod rouškou, ale z velké části už s viditelným úsměvem a radostí z této možnosti, přestože stále ještě v obavách ze stability situace. Nutnost rozprostřít se v přítomnosti a reagovat obezřetně a vnímavě k podobě současnosti a nikoli zaslepeností ideály tak zhmotňujeme i skrze vybrané dílo na titulní straně, jež právě na bytí v přítomném okamžiku odkazuje, ze kterého vychází. Zářijové vydání lemujeme tématem Šance a tímto vkladem afirmujeme novou etapu pro prostor, jenž je nám nejbližší – tedy ten kulturní. Množství článků vás provede skrze kulturní dění celé České republiky a dá vám nahlédnout, jak se vizuální umění, hudba, literatura, film nebo divadlo popasovalo s minulostí a do jaké podoby svou šanci přetransformovalo.