Galerie hlavního města Prahy si na jaro připravila velkou retrospektivní výstavu fotografa Karla Otty Hrubého. Ta bude k vidění v Domě fotografie od 7. března.

Významný český fotograf, kritik, pedagog, výtvarník, ale také jazzman, se narodil ve Vídni, nicméně dětství strávil ve Znojmě a studia v Brně. Po konci druhé světové války se vydal na dráhu fotoreportéra. Jeho fotografie jsou spjaty s dobou svého vzniku, reflektují autorovy osobní zájmy, dobové názorové trendy i aktuální společenskou situaci. Objektiv se stal Hrubého stálým společníkem, fotografie byla jakýmsi deníkem jeho života.

Výstava v Domě fotografie GHMP navazuje na výstavní projekt Domu umění města Brna. Koncepce výstavy vychází z hlavních tematických oblastí, kterým se K. O. Hrubý věnoval. V expozici je tak možné sledovat jeho dílo od samotných počátků, kdy navazoval na tradice české meziválečné avantgardní fotografie. Fotografie vytvořené v duchu socialistického realismu doplňují snímky s folklórní tematikou, o kterou se zajímal. V další části pak jsou vystaveny fotografie poetizující každodenní události a krajinu. Právě krajina se stala Hrubého stálým objektem zájmu. Skrze čočku kamery zachycoval jak přírodu idylickou, tak tu člověkem zdevastovanou.

V šedesátých letech se také začal věnovat inscenované fotografii a patří k jejím průkopníkům. Do inscenací zapojoval své studenty i rodinu. Mnozí jeho žáci tento fotografický žánr rozvíjeli a určovali tak jeden z trendů domácí fotografie kolem roku 1970. Na inscenované snímky pak kontextuálně navazují Hrubého koláže. Závěr výstavy představuje období života, kdy se K. O. Hrubý věnoval malbě obrazů poetického naivizujícího pojetí.

Výstava provázející vývojem díla K. O. Hrubého bude v Domě fotografie k vidění až do 21. května.

text: Kristýna Černá

Karel Otto Hrubý
Dům fotografie (Revoluční 5, Praha 1)
7. 3. — 21. 5.