Co má společného Alfons Mucha se slováckými kroji a propastí Macocha? Odpověď na otázku naleznete v Domě fotografie, kde Galerie hlavního města Prahy připravila výstavu o návštěvě Augusta Rodina v Praze a na Moravě.

Francouzský sochař Auguste Rodin navštívil Prahu a Moravu v roce 1902. Tato cesta, spojená s jeho tehdy největší zahraniční výstavou, byla důležitá nejen pro něj samotného, ale i pro místní kulturní klima. Rodinův vliv byl zásadní pro tehdejší generaci umělců, kterým pomohl v cestě k modernímu výtvarnému směřování, odklonu od vídeňského akademismu a orientaci k francouzskému umění. Z toho, co tehdejší umělecká a společenská elita považovala za důležité této významné návštěvě ukázat, můžeme dovodit podstatné informace o charakteru té doby.

GHMP nyní vystavuje fotografie, sochy a folklorní artefakty mapující tuto významnou historickou událost. Věnuje se především doprovodnému programu, který Rodinovi připravili dnes známí umělci, jako byl Joža Uprka, Alfons Mucha nebo Josef Mařatka, v Praze a na Moravě, kde navštívil propast Macochu, Brno nebo Hroznovou Lhotu. Program vyvrcholil při příležitosti jeho návštěvy Výstavy slovenských a moravských výtvarných umělců v Hodoníně, kde proběhla velkolepá folklorní slavnost, která byla zcela uměle připraveným počinem, nevážícím se na konkrétní události v životě venkova, jako jsou hody či jiné svátky.

Výstava v Domě fotografie doslova mapuje Rodinovu návštěvu a pohlíží na ni jako na kulturní a sociopolitický milník. Jedno z klíčových témat se věnuje roli folklóru ve smyslu národní reprezentace. Kromě exponátů od Augusta Rodina, jeho následovatelů a současných umělkyň, nabízí kurátoři také vhled do emancipace fotografie jako média vytvářejícího paměťovou stopu.

text: Kristýna Černá

Pražská Pallas a Moravská Hellas. 1902: August Rodin v Praze a na Moravě
GHMP, Dům fotografie (Revoluční 5, Praha 1)
25. 10. 2022 — 29. 1. 2023