V pražské galerii Tranzitdisplay je do 2. února k vidění netradiční retrospektiva ruského umělce, žijícího v České republice, Avděje Ter-Oganiana (* 1961), s názvem V prdeli. Autor tu představuje svůj osobitý dialog nejen s dědictvím evropské avantgardy. Jeho přístup je o to zajímavější, že ačkoliv se sám převážně věnuje malbě, svých záměrů na výstavě dociluje téměř výhradně prostřednictvím cizích děl, ready-mades a reprodukovaného umění.

Jméno Avděje Ter-Oganiana bylo skloňováno zejména v souvislosti s perzekucemi, které mu hrozily v Rusku za jeho umělecké projevy. Ačkoliv z těchto důvodů emigroval do Čech už v roce 1999, jeho dílo stále zůstává mimo kontext lokálního uměleckého diskurzu. Nyní připravil v galerii Tranzitdisplay svou první retrospektivu v České republice. Absence jeho maleb na výstavě není způsobena pouze tím, že většina z nich se nachází v soukromých sbírkách v Rusku, a stávají se tak pro něj nedostupné. Tento přístup má logiku v rámci celé jeho práce.

Ter-Oganian vychází z postmoderních principů apropriace a z umění postprodukce, kdy mu tzv. „komunismus forem“ (viz. teoretik Nicolas Bourriaud) umožňuje volně využívat a citovat starší styly i konkrétní díla, se kterými může nakládat podle libosti. Ve svých malbách tak často kopíruje ikonická díla 20. století, do kterých jen nenápadně zasahuje, pozměňuje jejich kontext a rozmělňuje jejich autenticitu. Tato díla jsou ale na výstavě zastoupena pouze jako pohlednice uložené v prodejních stojanech. Vystavení reprodukcí, předmětů a cizích děl je vlastně rozvedením autorova citačního přístupu do formy instalace, která ve výsledku zobrazuje základní témata avantgardy, od reprodukce Picassova obrazu přes Duchampovské ready-mades až po ilustrace revolučního pozadí sovětské avantgardy. Vzniká tak vlastně jakási asambláž avantgardních idejí a forem, která ale není zatížená dobovým utopismem a aktivismem, ale zdůrazňuje spíše ironii a hru.

Trpce ironický je i název výstavy. Umělec-emigrant bez přístupu k vlastním dílům, který se ocitl trochu mimo zájem svého aktuálního působiště, to je nezáviděníhodná situace, ke které název lakonicky odkazuje. Nemyslím, že tato retrospektiva na situaci něco změní, nicméně stále velmi výrazně a jedinečně připomíná Ter-Oganianovu přítomnost. ∞


Avděj Ter-Oganian: V prdeli
Tranzitdisplay (Dittrichova 9, Praha 2)
22. 11.—2. 2.autor: Martin Pavlis