Dlouho zavřený zrekonstruovaný Dům fotografie v Revoluční ulici 5 otevírá první výstavou. Pod křídlem Galerie hlavního města Prahy přináší melancholicko-depresivní linku, kterou v takzvané Generaci 1960, tedy generaci slovenských studentů pražské FAMU, objevili kurátoři Tomáš Pospěch a Lucia L. Fišerová.

Osm autorů dlouhodobě tvořících v Čechách. Šest tematických kapitol provázených dobovou dokumentací. To představuje výstava Slovenská nová vlna, 80. léta, která byla zahájena 16. 12. 2013. V novém prostoru GHMP je tak představena generace umělců, kteří v polovině osmdesátých let výrazně vstoupili na scénu tehdejší československé fotografie. Jejich díla charakterizuje postmoderní hravá lehkovážnost, která je s konkrétními autory tohoto období spjata. Kurátoři Tomáš Pospěch a Lucia L. Fišerová ale zároveň skrze práci s jejich fotografickými archivy odkrývají i těžší depresivní obsah vybraných prací a stopují genezi tohoto generačního a do jisté míry i názorového uskupení. Zastoupení autoři Tono Stano, Miro Švolík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Martin Štrba, Kamil Varga, Peter Župník a dnes již zesnulý Jano Pavlík, kteří spolu prožili podstatnou část svého života v rámci akademického studia, jsou vůbec poprvé vystaveni ve vzájemné konfrontaci napříč jejich různými životními cestami, kterými se vydali. Výstava rekonstruuje a zkoumá fenomén Slovenské nové vlny s časovým odstupem téměř tří desetiletí. Vypráví o generačním seskupení, ukazuje nabourávání tehdejších školských struktur, rebelii a spontaneitu a snaží se o vymezení jejich osobitého přístupu.

Projekt se soustředí převážně na rané práce zastoupených autorů, z nichž více než polovina nebyla nikdy vystavena. Až zpětně formulovaný pojem Slovenská nová vlna byl později užíván i v souvislosti s dalšími slovenskými představiteli inscenované fotografie. V pravém slova smyslu se ale vztahuje jen na generaci slovenských fotografů, kteří se narodili kolem roku 1960 a spojilo je prostředí pražské Katedry fotografie. º


Slovenská nová vlna, 80. léta
GHMP – Dům fotografie (Revoluční 5, Praha 1)
17. 12.—16. 3. • út—ne 10:00—18:00
vystavující autoři Jano Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Tono Stano, Miro Švolík, Martin Štrba, Kamil Varga, Peter Župník
kurátoři Tomáš Pospěch, Lucia L. Fišerová
organizace a produkce projektu Viera Kučerová, občanské sdružení BONA FIDEautor: Alexandra Třešňová