Mnoho podob jednoho média ukazuje výstava Čtvrtstoletí. Uvádí autory Institutu tvůrčí fotografie a jejich tvorbu za celou dobu existence tohoto třetího nejstaršího vysokoškolského ústavu v celé postkomunistické Evropě.

Rozmanitý přístup k fotografii je pedagogicky tvarován po dobu 25 let, po kterou Institut tvůrčí fotografie existuje. Za toto čtvrtstoletí prošly školou stovky autorů, z nichž jména některých rezonují fotografickým světem díky výraznému autorskému rukopisu. Fotografie Dity Pepe, Rafała Milacha, Lucie Nimcové, Andreje Balca, Terezy Vlčkové, manželů Žůrkových, Andrzeje Kramarze, Tomáše Pospěcha či Báry Prášilové jsou výrazným odrazem toho, co na opavské fotografické škole vzniká.

Fotografie je velmi populárním médiem. To dokazuje počet každoročně se hlásících studentů nejen z Čech, ale i ze Slovenska, Polska, Německa, Itálie, USA, Japonska, Ruska, Chorvatska a dalších zemí. Tento výčet činí z Institutu tvůrčí fotografie mezinárodní fotografickou laboratoř, která fotografii zkoumá prakticky i teoreticky. Vizuální přístup k fotografii pak odráží osobnost každého autora, který jej během doby studia tříbí. Zásadním faktem obliby školy je přátelské prostředí, které častokrát stírá hranice mezi studentem a pedagogem a vytváří tak profesionální vztahy navzájem se obohacující svými zkušenostmi a pohledy na realitu skrze objektiv. Výstava Čtvrtstoletí opanuje dvě patra Domu fotografie až do 18. září a přináší tak v dostatku času možnost zhlédnout bilanci toho nejlepšího, co přinesly klauzurní, bakalářské a diplomové práce v prvních pětadvaceti letech působení Institutu tvůrčí fotografie. ∞


Čtvrtstoletí. Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě 1990–2015
GHMP – Dům fotografie (Revoluční 5, Praha 1)
31. 5.—18. 9.autor: Alexandra Třešňová