Pracovat s tak velkorysým prostorem, jako jsou výstavní sály Galerie Rudolfinum, jsou pro každého umělce a kurátora výzvou. Petr Písařík (* 1968) jej ovládl a takřka upozadil skrze svůj svět, který v neoklasicistních sálech vytvořil. Zcela přiléhavě se tak jeho výstava jmenuje Space Maker.


Písaříkova díla lámou realitu. Přesvědčují nás o tom, že viděné není definitivní a i my jsme součástí nazírání na celek, který se nám může zcela změnit před očima. Tato konfrontace skrze média prostorového objektu nebo malby se skládá v jeden celistvý svět, svébytný prostor, který opanují nejrozličnější tvary, materiály a nečekané momenty. Písaříkova díla zosobňují bezbřehost kreativity, která dokáže překvapit v každém dalším momentu, aby pozbyla představu o komfortní zóně vnímání. Jeho díla častokrát oscilují na hranici estetické únosnosti, přestože pod ní nikdy neklesnou. Velké formáty, kombinace třpytu a neonových barev, tvary a materiály zkombinované do nečekaných skrumáží. Takovýto výčet skrze černá písmena na bílém pozadí dokáže jen velmi stroze předat barevnost obsahu, který se v prostoru Galerie Rudolfinum právě nachází. Její osobní návštěva je nalezením nové možnosti za předpokladem, popření očekávaného a plynutí krajinou vyvolávající emoce. Obrazné přenesení je pak nejvýstižnější formou pro přiblížení Písaříkovy tvorby, která je definovaná právě svobodou, která se nenechala zkrotit do škatulek. Hlavní vysledovatelná slova, která ve svém vyjadřovacím jazyku autor používá, jsou tvar, materiál, kompozice a barva. Z těchto pilířů pak sestavuje svět, jehož celistvost je překvapující, fascinující, nepochopitelná a pohlcující. Jako by se jednalo o odraz naší reality za zdmi galerie, pouze v trochu rozmanitější, ale vlastně přímější bazální podobě?

Písařík vědomě připouští klam, který se vnější realita snaží neodhalit. Rozkrývá, že viděné není viděným a souvislosti nejsou vždy předvídatelné. Loď jako slovníkové heslo v něm dostává novou řádku, naše podoba se mění na nepoznanou jak v sále křivých zrcadel. Uspořádání jednotlivých děl na výstavě je chvilkami zahlcující, hlučné a tíživé – stejně tak jako svět, který nás obklopuje za jejími zdmi. Přestože je výstava, kterou připravil kurátor David Korecký, značně konfrontační s hranicí vkusu, únosnosti i vlastní estetickou komfortní zónou, ve své realizaci dává najevo, že je možné překročit sebe samu lehkým krokem. A nejlépe se ještě alespoň jednou vrátit za dalším novým poznáním. Výstava Space Maker je eklektickým rozptylem tekutého prostoru. Novou Narnií, do které se nevstupuje skříní, ale dveřmi Galerie Rudolfinum. ∞


Petr Písařík: SPACE MAKER
Galerie Rudolfinum (Alšovo nábřeží 12, Praha 1)
6. 9.—25. 11.