Prostory brněnské Strom Art Gallery zaplavil na jeden měsíc kosmický prach. Své práce zde pod kurátorským vedením Petra Kamenického a Markéty Žáčkové vystavuje Zuzana Novotná Ištvanová, umělkyně náležející k současné mladé generaci, absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.

Na výstavu láká chytlavý název Stardust neboli kosmický prach. Vědecké definice reálného kosmického prachu odkazují k částicím meziplanetární hmoty, které se volně pohybují ve vesmíru jako pozůstatky z období formování sluneční soustavy nebo po srážkách vesmírných těles. Stardust Novotné Ištvanové nás prostřednictvím média malby vtáhne do barevného univerza objektů a tvarů, jež, neuzavřeny rámem obrazu, plují prostorem galerie. Jsme konfrontováni polaritou chaosu a řádu, nahodilosti a přesně vymezených forem. Zatímco škála použitých výrazových prostředků i námětů je omezená, výrazná barevnost zachycených struktur má silný vizuální účinek.


Do kontrastu k redukovaným geometrickým tvarům vstupují postavičky malých robotů, družic, fantaskních zvířecích hlaviček nebo rozostřené obrazy letadélek-kobylek. Jednou nakupení, podruhé rozmělnění zobrazených elementů tvoří hravou dynamiku, jež vede k asociacím na vizuální efekty některých uměleckých experimentů 60. let, jako například Demartiniho nahodilé kompozice do vzduchu vyhozených předmětů. Principy umělců této generace, jako práce s kontrasty vzájemně si odporujících prvků, barev i malířských technik, zkoumání proměnnosti elementů a jejich vztahů, jsou, jak se ukazuje, stále živým tématem.

Umělkyně pracuje s různými metodami kladení barev, vykrývá páskami, střídá husté vrstvy barev s akvarelem, podkladovou vrstvu ponechává syrovou s momenty stékající barvy, aby na ni následně nanesla precizní linie čtyřúhelníků. Detailně propracované, až komiksové postavičky vesmírných průzkumníků střídají nejasně definované obrysy technicistních bytostí obývajících nekonečno. V touze po nalezení řádu nachází mysl diváka ve zdánlivém chaosu zobrazených fragmentů jisté uspořádaní, v opakujících se formách a harmonické syntéze barev prostor pro kontemplaci a zklidnění. Vzápětí však na něj útočí temné, ostře řezané panely černé barvy nebo hejno hmyzích mutantů. Ptáme se: Co s námi bude? Kterým směrem se vydat? Kde je naše místo? Vesmírná odysea Novotné Ištvanové je příběhem vzbuzujícím otázky, ale odpovědi už nenabízí. Omezme tentokrát své obsedantní snahy všemu porozumět, vše interpretovat a hledat metafyzické významy. Vstoupili jsme do světa, kde jsme pouze hosté, chovejme se proto s pokorou a nechme prostor nedořečenému. ∞


Zuzana Novotná Ištvanová: Stardust
Strom Art Gallery (třída Kpt. Jaroše 31, Brno)
9. 2.—10. 3.autor: Fürchtegott Teuflieb