Dosud největší obrazová výstava Petra Nikla v Praze je zaměřená na fenomén času, který dlouhodobě prostupuje tvorbou tohoto známého intermediálního umělce.

Právě proto, že se u Petra Nikla čas jako spojující prvek spontánně objevuje déle než dvacet let, je možné o Niklově nejnovějším výstavním projektu uvažovat také jako o jakési tematické retrospektivě. Vzhledem k tomu, že její významnou část tvoří aktuální, zatím nikdy nepředstavené práce, je zde ale bilancování přítomné pouze jako skrytá kvalita. Kromě kreseb a rozměrných obrazů z posledního období, namalovaných speciálně pro expozici v Městské knihovně, se na výstavě objevují i soubory grafických listů, několik projekcí a velkoformátová malba akrylem, kterou Petr Nikl vytvořil přímo na jednu ze zdí galerie.


Petr Nikl je senzitivní umělec s výraznou imaginací – téma času dále rozličně uchopuje hlavně podle způsobu jeho prožívání. Tak jsou také jeho práce formálně různorodé, rozkročené mezi realistickým vyjádřením a různou mírou abstrakce. Vycizelované tvary volně střídá automatický proces. Času však většinou přisoudil charakteristickou stříbrošedou barvu starých fotografií. Nikl ho zachycuje nejen zastavený, pomalý, plynulý nebo zrychlený, ale snaží se do výstavy dostat především čas přítomný. Také to je důvod, proč jsou její součástí dvě velké procesuální instalace, které mohou neustále měnit svou podobu, a proč bude autor každý den určitou dobu trávit v expozici společně s diváky.

Rovněž prostředí celé galerie Petr Nikl pojímá jako prokomponovanou instalaci, bludiště různých časů a zároveň vrstevnatý prostor otevřený osobním asociacím, emocím, vzpomínkám a náladám. Expozici budou během trvání výstavy oživovat pravidelná vystoupení umělce s jeho hosty. º


Petr Nikl – Hra o čas
GHMP – Městská knihovna, 2. patro (Mariánské náměstí 1, Praha 1)
13. 12.—23. 3.autor: Kristýna Kočová