Překvapivé podobnosti, paralely i paradoxy převratných událostí v Portugalsku a Československu. Hranice svobodného kontinentu i hranice epochy – karafiátová a sametová revoluce jako první a poslední z „třetí vlny“ demokratických revolucí a jejich odraz ve výtvarném umění.

Kurátorský projekt Karafiáty a samet / Umění a revoluce v Portugalsku a Československu (1968–1974–1989) představuje první souhrnnou přehlídku portugalského vizuálního umění v Česku koncipovanou v historicko-politickém dialogu s československými umělci. Společným východiskem je rok 1968, doba Pražského jara v Československu a v Lisabonu jara Marcela Caetana. Tento rok představoval první záchvěv nadějí na konec stávajících nedemokratických režimů. Nadějí, které v Československu zmařila sovětská okupace a v Portugalsku pokračování koloniální války. Roky 1974 a 1989, data pokojných revolucí, poté přinesly oběma státům svobodu. Karafiátová revoluce v Portugalsku se odehrála 25. dubna 1974 a sametová revoluce v Československu 17. listopadu 1989.

Výstava uvádí díla československých a portugalských uměleckých osobností, jež reagovaly na totalitní režimy a měly zásadní vliv na formování současného umění obou zemí.

Jiný úhel pohledu prizmatem karafiátové revoluce ukazuje naši sametovou revoluci a zažitou totalitu z odlišného pohledu. Ikonografie a jednotlivé symboly se liší ve svém vyznění, či dokonce stojí v přímém kontrastu.

Výstava Karafiáty a samet je výsledkem čtyřleté badatelské mezinárodní spolupráce, která vznikla během dialogu mezi kurátorkami a autorkami projektu s různou kulturní a historickou zkušeností. º


Karafiáty a samet
GHMP – Městská knihovna, 2. patro (Mariánské náměstí 1, Praha 1)
30. 4.—29. 9.text: Sandra Baborovská