O sluzích v Brazílii toho asi nikdo z nás moc neví. Andrej Balco se nám svou výstavou nazvanou Domésticas pokusil tento svět trochu více přiblížit. Fotografie mapují vztahy sluhů a jejich pánů v přirozeném prostředí, které spolu vytvářejí.

Příhodný název Domésticas znamená v překladu z portugalštiny domácí, ukazuje nám brazilskou domácnost konfrontující dvě odlišná prostředí – svět zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů.

V Brazílii strávil Andrej Balco na přípravě projektu 2 měsíce. Dostal grant od Sunderlandské univerzity a na financování projektu se podílel i International Photography Research Network. Jeho úlohou bylo zmapovat téma práce. Již ve svých dřívějších průzkumech zkoumal práci ilegálních pracovníků na Slovensku, pocházejících z Ukrajiny, a tenhle projekt na něj má volně navazovat. Po svých předchozích projektech, ve kterých se již Andrej Balco zabýval sociálními interakcemi, se začal zajímat o problematiku sluhů v Brazílii. To je skupina lidí, o které se málo ví, ale která se výrazně podílí na chodu země. Téma práce ho zajímá ne ze sociologického, ale z vizuálního hlediska. Zkoumá, jak nás tato tématika dokáže spojovat, přetvářet a ovlivňovat naše životy. Velmi objemné to bylo právě v Brazílii, kde vznikaly tyto fotografie.

Dva různé světy
Fotografickým záměrem Balca bylo co nejrealističtěji zachytit, bez jakékoliv stylizace, podobu a rysy obličeje pána a sluhy a přidat k tomu jejich společně sdílený prostor. Výstava zachycuje portréty brazilských domácích sluhů stejně tak jako jejich zaměstnavatele, majitele domů, ve kterých oni slouží. Vybrané fotografie jsou spojeny s příběhy, obeznámenými se dvěma různými světy: luxusem střední třídy a společným latinskoamerickým standardem. Dva odlišné kontexty, dva charaktery lidí. Andrej Balco se i zde, v jedné ze svých mnoha výstav, opět zabývá sociální problematikou lidí. Toto téma je častým námětem fotografa. Lidské příběhy v Domésticas jsou citlivým záznamem o neviditelné práci v soukromých domech. Na spoustě fotek jde vidět, že lidé nejsou přímo ve vztahu pán a jeho sluha, ale spíše jako rovnocenní partneři.

Mnoho lidí si pod pojmem sloužit představí něco hanlivého, nepěkného, ale ne vždy je tomu tak. Slovo sloužit neznamená vždy něco špatného. Zaměstnanci zde nejsou vyobrazeni jako někdo, kdo jen uklízí špinavé nádobí a leští svým pánům boty, ale jsou svým pánům rádci i přáteli, nabízejícími kdykoliv pomoc. Je to vztah založený spíše na citové bázi.

Jedno zlaté přání
Portréty dokážou zapůsobit svou důstojností, zároveň ale působí velkolepě. Nutí nás přemýšlet, zahloubat se nad tímto tématem. S každým, kdo je zachycen na fotografiích, udělal Andrej Balco krátký rozhovor, kdy jim položil otázku: Kdybyste chytili zlatou rybku, která by vám splnila jedno přání, co byste si přáli? ∞


Andrej Balco – Domésticas
Galerie Krystal (Dělnická 18, Havířov)
5. 10.—5. 12. • vstup zdarma