Jdouce po Štefánikově ulici, snadno byste ji minuli. Když ale víte, co hledáte, lehce se jí dopátráte. Na první pohled nenápadná, ale je tam. Ve dvoře, hned za vyhlášeným smíchovským řeznictvím na Arbesově náměstí, se v prvním patře pavlačového domu ukrývá nově otevřená galerie.

V říjnu minulého roku si Filip Polanský po dvanácti letech strávených prací pro Galerii Švestka splnil sen o vlastním výstavním prostoru. Ten tvoří dvě poměrně prostorné místnosti, z nichž první slouží současně i jako místo k posezení a prolistování či nákupu výtvarných publikací a katalogů. Druhá je už určená výhradně umění.

Vzhledem k tomu, že mladý galerista financuje galerii z vlastních zdrojů, má naprostou volnost v dramaturgii výstavního plánu. Jak sám tvrdí, nemá žádná vyhraněná kritéria – jeho jediným vodítkem je kvalita projevu a síla výrazu, které určují směr současného umění. Výběr umělců je tak čistě subjektivní, intuitivní záležitostí, což je patrné i z různosti výstav, které se mu za tak krátkou dobu podařilo uspořádat.

Když na vernisáž, tak rovnou na dvě
Fungování galerie zahájil multimediální projekt již etablované autorky Mileny Dopisové: JÁ, POJĎ, MÁM, JÁ, JDU!, pojmenovaný podle signálů, které si navzájem dávají chlapci promítaní na plátně během zvláštní pohybové hry, tance či rituálu. Touto instalací se umělkyně snažila nastínit vzájemné vztahy mezi jedincem a společností – tedy začlenění, socializaci a chování v kolektivu. Následovala skupinová výstava s názvem Slepá láska, kterou výjimečně připravil kurátor Jiří Havlíček. Filip Polanský si jinak výstavy organizuje sám a externí kurátory přizve jen v případě specifických projektů. Třetí, společná výstava šesti různorodých autorů z Čech i ze zahraničí, byla experimentem pokoušejícím se zachytit jejich možné styčné plochy. Zatím posledním počinem byla expozice čerstvého laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého Vladimíra Houdka, který se tu představuje svým oblíbeným motivem kruhu, zpracovaným kombinací malby a koláže. Pokud si Pecku stihnete přečíst během prvních dubnových dnů, ještě tu 2. dubna v 18 hodin máte možnost navštívit vernisáž výstavy berlínského umělce Quirina Bäumlera. A kdyby vám jedna vernisáž nestačila, můžete zajít i o patro výš, kde bude galerie Svit zahajovat výstavu Jiřího Kovandy. Majitelé obou výstavních prostor se totiž dohodli na společných vernisážích, takže návštěvník může na dvou pavlačích strávit příjemný, nezávislý večer.


Quirin Bäumler
Polansky Gallery
Štefánikova 43a, 1. patro, vchod ze dvora
Praha 5
st–so 14:00–19:00
nebo po dohodě
2. 4.–18. 5.
vstup zdarma