Videomapping je v poslední době čím dál více skloňovaným nebo spíše viděným druhem vizuálního umění. Větší hudební akce se bez něj už neobejdou a je to dobře – tohle umění stimuluje zrak a v propojení se zvukem přináší intenzivní audiovizuální zážitek.

Projekce na libovolné objekty, třeba fasády domů, jsou jak za účelem uměleckého vyjádření, tak za účelem prezentace komerčního produktu, poměrně hojně využívané. Tato metoda ale není tak nová, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jedno z prvních seznámení s touto efektivní vizuální cestou proběhlo už v roce 1969, kdy Disneyland oživil svůj Strašidelný dům.

Technologie je to ještě stále poměrně náročná, jelikož se jedná o site-specific projekci, tedy na míru uzpůsobené promítání na konkrétní objekt včetně akceptování proporcí a individuálních tvarových specifik objektu. Proto se není čemu divit, že ty nejvýraznější a možná i nejdotaženější projekce slouží ke komerčním účelům. Nepromítá se však jen na objekty, ale i na produkty menších rozměrů. Zkrátka na cokoli.


Otevři oči a zírej
Jedna z projekcí, která videomapping masově vepsala Čechům do podvědomí, se uskutečnila před čtyřmi roky u výročí 600 let Staroměstského orloje. Projekce trvala deset minut a na diváky značně zapůsobila. Často je tento vizuální jazyk odsuzován za svou plytkost a pouhé cílení právě na efekt. Je ale na delší diskuzi, zda by tato vyjadřovací cesta měla do určité míry i přinášet myšlenku, nebo by měla pouze poutat pozornost. V případě časově limitovaného vizuálního sdělení vítám spíš dotaženou formu než epický obsah. Propojování tohoto obrazového podkresu, který se často mění v interakci, běžně využívá i divadelní nebo taneční umění a potkáme ho v galerijních prostorách v kontextu s vystavovanou tvorbou nebo jako dílo samotné.

Artistické nabourání perspektivy
Videomapping, který obsluhuje VJ (tedy video jockey nebo veejay), je už téměř neodmyslitelnou součástí produkce elektronické hudby. Tomuto propojování se věnuje například nezávislá skupina VJů Kino CirKus, která působí v Praze od roku 2010. Tady jsou k vidění na zásadních kulturních místech a akcích. Se svými projekcemi a vizuálními instalacemi obcestovali i mezinárodní festivaly, které se na veejaying zaměřují. Na VJ Festivalu v Norimberku stvořili instalaci, jejímž smyslem bylo promítání na recyklované materiály. Jednalo se zároveň o interakci s návštěvníky, kteří byli vyzváni, aby na festival donesli jakýkoli polystyrenový materiál a KinocirKusáci na místě vytvořili unikátní piece of art. Tento měsíc organizují druhou pražskou one-night-exhibition z konceptu BYOB (Bring Your Own Beamer), který už od roku 2010 funguje v rámci celého světa a hostí vizuální umělce a jejich projekce. 24. května bude tato vizuální noc probíhat v prostoru Podnik v Bubenské 1. ∞


Bring Your Own Beamer PRAGUE
Podnik (Bubenská 1, Praha 7)
so 24. 5.