Bohuslav Balbín dal v 17. století vytisknout mapu Čech jako růži. Bohemiae Rosa – interdisciplinární mezinárodní site specific workshop – dodnes „obkružuje“ prostor střední Evropy a stále vychází z původního kartografického záměru – objevovat krajinu. Ovšem společně s místy začínáme zkoumat i naše tělo.

„Zkušenému věř:
Poněkud více najdeš
v lesích než v knihách.
Dřevo a kameny tě naučí,
co od učitele
slyšet nemůžeš.“
(sv. Bernard z Clairvaux, epištola 106; překlad Miloš Šejn)

Bohemiae Rosa je projekt trvající od roku 1995, vedený výtvarným umělcem Milošem Šejnem a nizozemským tanečníkem Frankem van de Venem. Tito lektoři po jeden letní týden vedou účastníky, kterým je společná touha zabývat se propojením těla a krajiny, k (znovu)objevování možností našeho bytí v přírodě na základě různých metod tělesných, výtvarných a dialogických cvičení. Samotu střídá společnost, ticho zvuk, fyzické a psychické vypětí klid.

Cvičení, specifická práce s dechem a protahováním, japonské rozcvičky zkoumající naši sílu a flexibilitu v propojení s výtvarnými či performativními prostředky rozvíjí senzitivnost i touhu po empirickém poznání našeho těla i okolí.

„Místem Slova je les. Slovo spočívá pod slovy jako zlatý podklad pod starým obrazem.“
(E. Jünger, Chůze lesem)

Po dlouhé době jsem si přečetla své zápisky z minulého ročníku. Říkaly mnoho a zároveň nic, byla to pouze slova. Ve chvíli přemýšlení o prchavosti prožitků jsem si najednou vzpomněla, avšak ne pamětí vizuální či sémantickou, ale pamětí těla. Byla jsem v lese a nechala k sobě přicházet slova, která jsem nahlas vyslovovala v různém rytmu – dechu, bijícího srdce, chůze lesem. Začala jsem tím odhalovat strukturu řeči a uvědomila si, že tohle opravdu od učitele slyšet nemůžeš. Bohemiae Rosa mne naučila soběstačnosti.

Je-li člověk dostatečně vnímavý, pochopí, kolik variací „bytí v krajině“ nezná. Bohemiae Rosa může některé dosud nepoznané otevřít, jestliže jsme ochotni se soustředit a poté dáti pozornost.


Bohemiae Rosa 2013
Labské pískovce a Českosaské Švýcarsko (poblíž Děčína)
24.–30. 8.
www.bohemiaerosa.org