Co vše můžete nalézt ve skladišti zabavených věcí na letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku? Jaké ptactvo se úplnou náhodou objevuje ve čtyřiadvaceti filmech s Jamesem Bondem? Nebo jakým způsobem se archivují vizuální informace bez pomoci internetu? Odpovědi na tyto netradiční otázky můžeme nalézt v projektech newyorské umělkyně Taryn Simon, která je divákovi předkládá ve formě konceptuálních seznamů, rejstříků a fotografií.

Po bujaré a trochu fantaskní expozici umělce Jiřího Černického, který do posledního volného místa naplnil výstavní prostory Rudolfina, přichází galerie s čistě konceptuálně laděnou expozicí. Taryn Simon (* 1975) vystudovala Brownovu univerzitu a v současné době žije i tvoří v informacemi prosáklém New Yorku. Patří mezi jednu z nejvýraznějších ženských postav na současné umělecké konceptuální scéně a její práce můžeme nalézt v mnoha muzeích a galeriích světových příček. Díla, která vytváří, jsou charakterizována zejména zájmem o kategorizaci různých předmětů, k čemuž využívá nejen žurnalistickou teorii. Umělkyně se zabývá fotografií propojenou s konceptem a k popisu a vysvětlení záměrů používá doplňující texty. Na jejích fotografiích se objevují převážně objekty. Snaží se o nich získávat všemožné informace, které podrobuje důkladné analýze a začleňuje je do zajímavých úvah. Ty pak předkládá divákovi k posouzení.


Jako James Bond – ornitolog
Výstava v Rudolfinu prezentuje šest projektů vytvořených mezi lety 2007 a 2014. V první místnosti můžeme prozkoumat ptactvo, které se kdy vyskytovalo, ať náhodou či záměrně, ve všech filmech s Jamesem Bondem. V názorných fotografiích je umělkyně prezentuje pomocí kategorizace. Každý pták je důkladně klasifikován kódem svého výskytu ve filmu, umístěním i rokem, kdy vlétl do záběru. Celkem je určeno 331 ptáků. Umělkyně se stylizuje do postavy reálného Jamese Bonda, amerického ornitologa. Jeho jméno si vypůjčil Ian Fleming pro hlavního hrdinu svých románů, agenta 007. Artefakty, jež umělkyně Simon předkládá, představují to, co zbylo ze skutečného Bonda v porovnání s paralelním světem filmového hrdiny.

Další projekt se jmenuje Kontraband a ukazuje výběr z celkem 1 075 fotografií věcí zabavených na newyorském letišti Johna F. Kenedyho. Týká se ukázek různých, mnohdy až absurdních komodit od zakázaných látek po jelení parohy. Všechny předměty a zadržené látky Taryn Simon naaranžovala do různých kompozic, nafotila a popsala. V seznamu věcí naleznete například fotografie zvířecího léčiva, hlemýžďů, kravské moči, kostí a padělané viagry nebo falešného zlata. Nejabsurdnější položkou pro mě byla zubní pasta z kravského lejna.

Nejvíce mě zaujala Obrazová sbírka. Tyron Simon se inspirovala uchováváním vizuálních informací v knihovně Mid-Manhattan Library na rohu Páté avenue, kde je uloženo více než 1 290 000 tisků, pohlednic a plakátů. Ty jsou pečlivě rozděleny a fungují jako veřejná obrazová knihovna. Tuto sbírku často a rád navštěvoval například Andy Warhol. Umělkyně se skrze projekt zamýšlí nad tím, jak se dají vizuální informace uchovat a jak z nich můžeme dál čerpat. Vnímá podobné instituce jako předchůdce internetových vyhledávačů. Zdůrazňuje také nutnost vše nadále archivovat a organizovat. Mluví o sběru obrazů. Na výstavě jsou kolážovitá seskupení obrázků na různá témata. Spojujícím prvkem je vždy název složky, např. Opuštěné budovy, Dálnice, Palestina či Zadní pohledy. V tomto kontextu tvoří zajímavé vizuální obrazy. ∞


Taryn Simon
Galerie Rudolfinum (Alšovo nábřeží 12, Praha 1)
27. 4.—10. 7. • 120 / 70 Kč