Nežili tak dávno, abychom jim nemohli rozumět. Přesto jsou jejich životní příběhy natolik atypické, že je přestáváme chápat.

Národní galerie otevřela výstavou Umělci a proroci vhled do životů vizionářů. Mužů, kteří mohli být za svého života nechápáni, protože se jejich chování mohlo zdát nesrozumitelné. Přesto mnohé inspirovali. Až s komplexním pohledem na jejich život v celém rozsahu můžeme vidět všechny důvody jednotlivých myšlenkových pochodů a porozumět jejich vizím. Kupka, Schiele, Beuys či Hundertwasser jsou známými jmény, jež výstavou prostupují jako základní pilíře. V kompaktní podobě shlédne návštěvník expozice jejich díla a ukotví si je v paměti nejen s jejich jménem, ale i životním příběhem. Kurátorka Pamela Kort vybrala ale i několik dalších mužů, kteří různými cestami usilovali o to, aby člověk tehdejší doby změnil svůj pohled na svět a neutíkal od osobních, společenských ani ekonomických problémů. Někteří se pohybovali na okraji společnosti. Gustav Nagel, narcistní Ježíšův věrozvěst a exhibicionista, zušlechťoval hlavně svůj vzhled. Nechával se fotografovat a pohlednice pak prodával. Jeho performance, jak bychom mohli pojmenovat jeho chování dnes, shlédlo v roce 1927 přes 10 tisíc osob. Obskurnost těmto umělcům-prorokům nechyběla. Pro nás můžou být jejich životy bizarními příběhy, zrcadly historie nebo zprávami o zjištěních, které můžeme jako moudrost převzít i do našich současných životů. º


Umělci a proroci
Národní galerie v Praze, Veletržní palác (Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
22. 7.—18. 10. • 200 / 100 Kčautor: Alexandra Třešňová