Malby, sochy, grafiky, fotografie, instalace, architektura, průmyslový a oděvní design. Národní galerie v Praze od 20. listopadu ukáže návštěvníkům, jakým způsobem se na reprezentaci před- a poválečného Československa podílelo vizuální umění. Výstava Budování státu ukáže poprvé průřez uměleckou tvorbou „krátkého“ 20. století z vybraného hlediska širšího společenského kontextu.

Ambiciózní projekt, jakým bezesporu výstava podobného rozměru je, na jehož realizaci se podílel tým kurátorů, historiků umění a pedagogů pod vedením Mileny Bartlové a Jiřího Vybírala, je výstupem několikaletého výzkumu na téma „Umění, architektura, design a národní identita“. Slibuje tedy vizuální obsah s dostatečným teoretickým podkladem, jenž by měl osvětlit hlavní momenty vývoje československého umění, které formovalo vědomí státní identity.

Výstava bude vzhledem k rozsahu rozdělena do několika tematických celků, a sice Vlast a její hrdinové, Ikonografie státu, Architektura a moc, Životní prostor státu, Tělo národa, Folklorismy, Modernizace: Nové Československo a Internacionálie. Státní reprezentace ve vizuálním umění názorně ukáže to, o čem se dosud příliš nemluvilo – totiž složitou souhru kontinuit a diskontinuit mezi Československem před rozpadem v letech 1939–1945 a po jeho obnovení do roku 1992.

K výstavě je připravena obsáhlá publikace a doprovodný program zahrnující přednášky, filmové projekce ve spolupráci s NFA, architektonické vycházky nebo program zaměřený na práci s historickou pamětí ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Otevřená vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu od 19 hodin ve Veletržním paláci. º


Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu
Národní galerie v Praze – Veletržní palác (Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
19. 11.—7. 2.