„Byla jednou jedna zahrada, obehnaná ze všech stran ohromným vysokým plotem. V té zahradě vládl starý démon tisícům a tisícům otroků. Zvláštní však bylo, že přes zdi té zahrady nikdy neunikl jiný zvuk než veselý smích.“ (s. 160)

Vy všichni na písečku
V sedmi povídkách datovaných lety 1989–1995, kdy byly pravděpodobně dopsány, vystupují různí lidé s rozličným osudem, společenským postavením a s jiným postojem k realitě, ovšem žijící ve stejném prostředí. Přestože by mohli mít spoustu rozdílného, žijí za podmínek, které jednou všechny seřadí vedle sebe. Pochybit v Severní Koreji není nic těžkého. Stačí málo slz, jiné závěsy či jakýkoli pohyb nekopírující robotickou každodennost. V podstatě nic, co by bylo závažné kdekoli jinde, ale v Severní Koreji se stanou jednotlivci i jejich rodiny vyvrhely. Linií spojující veškeré osudy je život v kleci, jejíž mříže jsou ukovány z ideologie společného zájmu, národního úspěchu a lásky k Velkému Vůdci. Potkáváme zde jak osoby z nepřátelské skupiny 149, tak oddané muže, kteří pro postavení ve straně i syna téměř nenávidí. Některé příběhy v sobě skrývají komiku, jiné předkládají holou realitu, bez komentářů, nijak nevyhrocenou. Bandi popisuje atmosféru při oslavách, kterých se musí účastnit každý bez rozdílu, i při pohřbu Kim Ir-sena, kdy lidé umírají jen proto, aby sesbírali v horách kvítí na oltář. Zavádí nás k dělníkům do továren a na pole v době hladomoru při nástupu Kim Čong-una. Povídky jsou krátké, sledují osudy dvou až tří lidí, nejčastěji rodiny. Nacházíme v nich sebeobětování, lásku, strach, nedůvěru, oddanost, rezignaci a chuť raději obětovat život než pykat za banalitu, za kterou většinou ani sami nemohou.

Bandi (* 1950)
Jeho pseudonym znamená v překladu Světluška. Severokorejský autor, který vyrůstal v Číně, po návratu do Severní Koreje se stal členem Ústředního výboru Korejské ligy spisovatelů. Tato organizace se stará o veškerou kulturu a literaturu, zadává spisovatelům témata děl odpovídající představám ideologů. V osmdesátých letech na sebe upozornil publikováním v časopisech. Veškeré životopisné údaje, uvedené v doslovu knihy, jsou pozměněny a neznámy, aby byla ochráněna autorova osoba. Může tedy jít o kohokoli. O Bandim nejsou v poslední době žádné zprávy, je tedy otázkou, kým tento autor je a zdali ještě svět někdy spatří jeho slova.Unikát
Žaloba byla napsána v 90. letech, v době, kdy vládl a zemřel Kim Ir-sen, za hranice byla propašována až v roce 2013. Přestože knih o severokorejském režimu již několik vyšlo, tato je unikátní. Je první knihou svého druhu, která vyšla od spisovatele, který v zemi stále žije a tvoří. Ostatní svědectví pocházejí od spisovatelů, kteří odtud utekli. Byla přeložena do několika jazyků. Český překlad obstaral David Petrů z překladu anglického.

Volání
Kniha je svědectvím o ideologii, která u nás již pár let není, ze světa, který je nám vzdálený. Přestože však žijeme v demokracii, i zde je spousta věcí, které by se daly změnit a měly by se kontrolovat. Z režimu, ve kterém, pokud mluví vůdce, ani myš nesmí písknout, se ozývá volání a touha po změně. U nás taková změna proběhla a křičet a měnit můžeme snáze. Je jen třeba si uvědomit, jestli ti nad námi jednají v našem zájmu. Nebo ve svém a nazývají ho i naším? Občas je totiž diktatura mnohem průhlednější. ∞


Bandi: Žaloba
Nakladatelství Plus
Praha, 2018, 264 stran