Propojení umění s prostředím, které zvířilo vody kultury. Poslední říjnová sobota nechala po Vltavě odplout básně.

Byl to den posledního víkendového provozu pražských přívozů. Ty po trase z Výtoně na Císařskou louku za cenu pražského jízdného přepravují cestující po Vltavě. Dle tarifu městské hromadné dopravy a každou půlhodinu. V rámci pravidelných kulturních MEETINGS pořádaných magazínem Artikl proběhlo autorské čtení poezie v trochu netradičním prostředí. Konformní knihovnu nebo kavárnu nahradil přívoz a hlas básníků zesílil megafon. První autor Josef Straka vyplul v půl druhé. Následovaly úspěšné plavby Alžběty Luňáčkové nebo Kristýny Montagové. Bez utonutí. Pokračoval Dan Jedlička, Aleš Kauer, Miroslav Černý a Milan Děžinský. Jména, která by potřebovala několik dalších stránek. Opravdu poslední básně přečetl Jan Kunze, jehož čtení očekávaně přesáhlo v performance. Své jednotlivé básně roztrhal a nechal je po Vltavě odplout. Poslední básníci na Vltavě pak zakončili svou plavbu v nedaleké restauraci archivním kyselem a polemikou nad stavem české literatury a nad sebou samými. ∞


Akce Poslední básně na Vltavě proběhla v sobotu 25. října.