Etuda pátá: Hortus conclusus

„…ku vzdělání v záležitostech přírodozpytných,
hudebních i básnických.“


molto presto (velmi rychle)

tichý tis nad růží stíny sklání tišší nic
nad nůší stíny klaní rychlí ti snad tuží
Rýny ranní liščích tich sad ruší tíhy
klání lichý tik rád tuší síly skalní tiky
syt lát tůním rýhy laní tisíc sít nad Luží
z tíhy sází tiší síť snad ruchy z rýhy ranní
liščí rys nať zúží z tíhy sazí tich otisk dal
z růží líny ranní rychlý lis sál tužší rýhy
skalní rytý hnis rád nůší síly klátí žitý rys
sál tůní tíhy laní rychlý vlis však tuším
líný shání těch i Ti sňal růži z dýhy sazí


Vychází ve sbírce Partitury pro čtenáře, jako příloha časopisu Psí víno č. 77 (říjen 2016)