Johana Pošová (* 1985) studovala v Ateliéru fotografie na pražské UMPRUM. Médium fotografie je vztyčným bodem, ze kterého vychází, ale zpravidla jej překračuje nebo rozšiřuje. Věnuje se fotografii zhotovované klasickou cestou, kdy možnosti obrazu vrství a posouvá do koláže. Pracuje s pohyblivým obrazem do formy videa. Přechází od plochého obrazu k instalacím a objektům. Sděluje výtvarnou, abstraktní i konkrétní formou. Fotografie v jejím chápáním není limitována formou, ale je spíše vizuálním potenciálem, který autorka rozšiřuje do širších souvislostí nejen mediálních, ale i výrazových. Nejednoznačná interpretace, náznaky – prvky, které se v tvorbě Pošové objevují, diváka staví před možnost subjektivní interpretace a hry se sdělením. Obraz je pro ni otevřeným jazykem, který neohraničuje formou. Naopak sestavuje nový jazyk s použitím jeho jednotlivých existujících atributů. Aktuálně se věnuje objektům. V rámci autorské spolupráce vytváří s umělkyní Barborou Fastrovou tvůrčí propojení LFW. ∞