Vzpomínka na rozmluvu

Vzpomínka na rozmluvu

Zdá se, že fikce, tj. smyšlenost, patří zcela neodmyslitelně do našich životů už od nepaměti. Ať už se jedná o zahlazení pomyslných stop, zbarvení skutečnosti, zmatení protivníků i souputníků, nebo vytváření příběhů alegorických pro poučení, pobavení a čtenářskou i posluchačskou katarzi.

Tags: ,
Svět, jak ho ještě neznáme aneb v moci kyborgů

Svět, jak ho ještě neznáme aneb v moci kyborgů

Představuji si, že jsem ve světě Matrixu. Všechny katastrofické představy se staly skutečností. Nic už technologie nezastaví. Ovládly nás. Jsou všude kolem nás. Ostatně Čapek měl pravdu, říkám si. Jeho roboti nám dali sílu a my jsme ji nedokázali využít. Všechny teorie o lidství, o jedinečnosti každého člověka, o jeho duši, všechny tyto teorie jsou tytam. Teď máme kyborgy. Dokonalost. Touhu po nesmrtelnosti. Čapek by k ní opět se svým elixírem z Věci Makropulos měl co říci. Ale Čapek už tu není. Zbyli nám jen ti kyborgové. Dobrodružství začíná.

Tags: , ,
Přestaňte nám cpát, že zhloupneme!

Přestaňte nám cpát, že zhloupneme!

Korona-krize kromě obrovského chaosu přináší jednu příležitost, a to začít se na vzdělávání nutně dívat jinak. A hledat možnosti, řešit problémy, třeba mít strach a chvíli nezvládat a z toho všeho něco pochopit. Že učit se neznamená sedět ve školní lavici.

Tags: , ,
Stvořeni k obrazu svému

Stvořeni k obrazu svému

Fikční obrazy se od obrazů skutečného světa liší především směrem značení. U těch reálných je na prvním místě předmět, jehož podoba je zaznamenána a zadržena v pevném znaku. Lze si to představit jako pohyb nahoru, od předmětu k podobě, od označovaného k označujícímu. Fikční obrazy naopak začínají u podoby, u označujícího. Od nich klesáme dolů, k zamýšlenému předmětu. Ten ovšem neexistuje. Problémem je, že oba druhy obrazů vypadají úplně stejně a spíše se točíme v kruhu.

Tags:
Hranice fikce se meze nekladou

Hranice fikce se meze nekladou

Skutečnost versus fikce. Fikce versus skutečnost. Dvě odvrácené strany jedné mince, byť se to tak na první pohled nejeví. Skutečnost smyšlenky, ať už literární, či jakékoliv jiné, ale umělecké, je blíž opravdové skutečnosti, než si myslíme.

Tags: ,
úvodník | Fikce

úvodník | Fikce

Nasnadě říci, snad se nacházíme v prožívání fikce. Žijeme v zajímavých časech – skutečně. Fikce neprostupuje pouze literaturou, u které takový obsah očekáváme, ale prostupuje i médii, kterým každodenně důvěřujeme a odvíjíme z jejich zpravodajství své jednání.

Tags: , ,