Jakub Nepraš (* 1981) se narodil v Praze. Studoval v Ateliéru nových médií I Michaela Bielického, v Ateliéru nových médii II Veroniky Bromové a v Ateliéru monumentální tvorby Aleše Veselého. Od roku 2006 je součástí umělecké komunity alternativního kulturního centra Trafačka, aktuálně transformované v Trafo Gallery. Vytváří multimediální celky s bohatou a nepřehlédnutelnou vizualitou. Ve svých dílech pracuje s vědeckými a filozofickými znalostmi, stejně tak jako s vlastními zkušenostmi, pocity a intuicí. Studuje současné vývojové tendence a chování našeho super-organismu ve vztahu k postavení jednotlivce v rámci celku a monitoruje přírodní principy, které tyto vztahy kontrolují a ovlivňují. Neprašova díla odrážejí stěžejní změny ve společnosti a technologiích a z nich plynoucí odcizování ve vztahu k lidem i přírodě. Ve své tvorbě se snaží o znovunalezení původního a čistšího způsobu života a současné společnosti a technologiím navrací přírodní podoby. ∞