Fotografie je médium podléhající vlivu různých tekutin, které je nejen vyvolávají k životu, ale zároveň i deformují a proměňují.

Matthew Brandt efektů různých tekutin zhusta využívá. Každá ze souboru fotografií „Lakes and Reservoirs“ byla po vytištění ponořena do vody, kterou zobrazuje. Fotografie jezer se tak stávají nejen obrazem, ale přesným zobrazením sebe sama.

Na www.matthewbrandt.com/photographs najdete více souborů, které podobným způsobem pracují s dalšími objekty a tekutinami. Nakolik se vám budou líbit, záleží už jen na vaší útlocitnosti a míře estetizace, kterou jste postiženi.