Aktuální situace ve společnosti je vyčerpávající a není v dohledu přívětivé východisko. Místo etického přístupu k věcem drží žezlo sarkasmus a zesměšňování. Je to totiž jednodušší způsob řešení situace a hlavně takový přístup, který nabaluje notně vyšší počet lajků na sociálních sítích. A o to ve virtuálním světě, který téměř nahrazuje náš reálný, přeci jde… Populismus převládá i v intelektuální sféře, kterou klidně označujme pojmem pražská kavárna. Jako národ jsme v mnoha věcech celiství – jen na základě vzdělanosti nebo lidí, kteří nás obklopují, volíme jinou formu vyjadřování. Někdo tu syrovou vulgární a přímočarou, jiný pro řečení téhož použije akademický slovník. Pražská kavárna si ale s vesnicí v horní dolní klidně může podat ruce. Zvolili jsme prezidenta, jejž už snad nikdo netituluje jinak než vulgárně. Muž, který nám má být vzorem, je vzorem bídného charakteru, který ale zrcadlí charakter většiny národa. A my se stále zvládáme jen obracet k minulosti. Já hledám návrat morálních a etických hodnot. Nepotřebuji někoho zesměšňovat, abych samu sebe vyvýšila. Snažím se posunovat a zodpovědně vnímat sféru, do které mohu zasahovat. A nebudu volit populistickou formu sdělování, jen aby přitáhla více očí. Naše články nestaví na shazování. Vyzdvihují to podstatné, co vnímáme v kultuře za důležité. Nejsme intelektuálové, kteří nikam nesměřují a tak tráví večery po kavárnách utopickými rozhovory, jen aby se v životě něco dělo. Aby nechyběl pocit, že se něco dělá. Snažíme se věci měnit. A činíme to formou tohoto tištěného média. Píšeme a hlídáme si kvalitu textů – jak obsahově, tak formálně. Každý měsíc, už takřka čtvrtý rok, vám přinášíme selekci kulturních hodnot, která v našem kontextu vzniká. Nejsme negativně kritičtí, vždy se snažíme ukázat obě strany mince. Ale hlavně se snažíme přinést úhel pohledu. V době neomezeného virtuálního prostoru pro sdělování se může vyjadřovat kdokoli. Popularita pak není založena na obsahu, ale především na formě. A čím je jednodušší, zábavnější a přístupnější, tím slyšitelnější je její hlas. V době, kdy je nekriticky přijímáno za status to, co je psáno, je pochopitelné, že je společnost zmatena. Jsme přehlceni názory a slovy každého, kdo mluvit chce. Proto je nutné věnovat daleko více času hledání kvalitních informací. Vždycky bude pohodlnější bavit se než přemýšlet. Proto jsme nesmírně rádi, že čtete Artikl a my tak vidíme smysl v tom, že můžeme dál kráčet svou cestou s preferencí kvality nad kvantitou a pouhou zábavností.

Abychom odlehčili veškerou vážnost závěru roku, uzavíráme jej prosincovým tématem Hra. A v novém roce, 27. ledna, se na vás těšíme na ARTIKL ∞ RELEASE PARTY ROK ČTYŘI. ∞