Určitá roční období jsou spjata s konkrétními stereotypy. Pro to jarní se zcela nabízí odlehčení od všeho nahromaděného. Zbavování se materiální zátěže je aktuální téma. Jsme zvyklí vlastnit nadbytek a hromadit, protože nám to umožňuje ekonomická situace, ve které žijeme. Střádáme množství duplicitních věcí, které ani dostatečně nevyužijeme. Přestáváme si uvědomovat to skutečně nutné množství potřebné k našemu spokojenému životu. Nadbytek se stává zátěží. Rozdíl mezi nadbytečným a skutečně potřebným se rozkryje při opuštění komfortní zóny. Změnou standardního prostředí, ve kterém žijeme a víme, jak funguje. Takovou změnou může být delší pobyt v rozvojové zemi. Místo, kde je k dostání pouze to skutečně nutné ke každodennímu životu a leccos si člověk musí zprodukovat sám dle své vlastní potřeby, ukáže komfort života, na který jsme zvyklí. V takovém místě si člověk velmi dobře uvědomí, v jakém blahobytu žije a jaké štěstí má, že se narodil do sociálně ekonomického prostředí, které mu umožňuje vybrat si podobu svého života a utvářet ji dle svého výběru. Uvědomí si také, že množství věcí nemusí být vždy luxusem, ale spíše nevědomostí hodnot a neznalosti jejich ceny. V našem prostředí nás nezahlcují jen materiální statky, ale i nadbytek informací, které k nám přichází a které vstřebáváme. Všeho o polovinu méně je ideálním množstvím. ∞