Co je nahodilost? Lasagne nebo apokalypsa? Není potřeba se rozhodovat pro jedno nebo druhé. Nahodilost dokáže zvednout z rozvrzané židle. Vnese do ustrnulého ruch a naruší řád. Nahodilost je neřád. Je jí jedno, co by jak mělo být. Co bychom měli. Vše nepředvídatelné bude podle ní. Princip, kterému nemá smysl vzdorovat. A který se právě smyslem může stát. Jen ale pro ty odvážné. Nahodilost si s plány netyká a vykání by se vysmála. Je drzá, nepředvídatelná. Nebere ohledy, kašle na očekávání. Dělá si, co chce. A nikdo neví, co od ní čekat. S čím přijde, jak překvapí. A tenhle úvodník, který ji adoruje, který je jejím opěvováním, taky narušuje řád. Neříká nic, co bychom měli, mohli nebo museli. Ani neoslavuje obsah dubnového vydání plného skvělých článků. V tomhle úvodníku je tohle všechno jedno. Slovům v něm jsou tahle témata vzdálená. Protože nahodilost si to vše stejně udělá podle sebe. Je to taková apokalypsa. ∞