Kulturní život se dostává do svého živlu a teplé počasí je jeho spouštěčem. Co rozkvétá na kulturním poli? Třeba renesance zahrádkaření, tzv. urban gardening. A záměrně říkám na kulturním, protože pěstování zeleniny nenese jen plody v podobě produktů, ale přináší hlavně obnovu důležitého prohlubování mezilidských a sousedských vztahů, které je v anonymitě a rozlehlosti velkého města náročné prohlubovat. Příležitost popovídat si s přáteli u okopávání zeleniny pak člověka naplní víc, než se jít překřikovat večer do zakouřené hospody. Dalším pozitivem této činnosti je i přímý kontakt s přírodou – i když v poněkud kompaktním provedení. Ten v městech chybí. Zelenina a ovoce se dostávají do zorného pole i v mobilních aplikacích. Není problém rychle zjistit, kam si jít pro jablko, pokud se vám nechce zrovna do supermarketu. A na kulturní scéně se letos urodilo taky mnoho zajímavých projektů. Aktuální je probouzet zájem o méně atraktivní složky kultury, které se tváří příliš vážně nebo nepřístupně. Když se ale pozmění forma prezentace, můžou oslovit stejně výrazně. Třeba v případě poslechu vážné hudby stačí místo lodiček nazout pantofle. Praha je v kulturní nabídce stále nejpestřejším městem a o to náročnější je dělat kvalitní kulturu v regionech. Akce totiž dostávají smysl právě díky lidem. A nejen těm, kteří je pořádají, ale hlavně kvůli těm, kteří na ně chodí. ∞