Okolní prostředí, lidi v něm, naše zážitky a zkušenosti. To jsou všechno atributy, které nás vědomě i nevědomě ovlivňují. Utvářejí naši osobnost a jsou jejími jednotlivými prvky. Stejně jako informace a jejich povaha, kultura a její projevy – to vše vytváří vliv na to, kým a kdo jsme. Vědomě můžeme obraz sebe samých tvořit a tříbit, pracovat na jeho ideální podobě. Od hledání vzorů osobnosti po výběr knih nebo žánru filmů. Můžeme být ale i pod vlivem možností dnešní doby a upadnout do paralýzy z nepřeberného množství možností, které nabízí. Pak lze velmi jednoduše ustrnout pouze v množství vizí a myšlenek a do reality neobtisknout žádnou z nich. Přijmout, že čas života je ohraničený a omezený, je pak jediným východiskem pro nutnost stanovení vlastních priorit. Cestou právě z toho tonutí ve všem, co bychom chtěli poznat a zažít. Když se nám podaří objevit vášeň, velmi snadno nás pohltí. Může mít globální dopad anebo jen vnitřně naplní nás a skrze vyvolanou euforii tak inspiruje naše blízké okolí. Měřítko je relativní a faktor okolností častokrát vše mění v původně nezamýšlené. Proto i drobná konání, která nevychází z velké ambice, mohou pak ovlivnit širokou společnost. V červencovém vydání Artiklu jsme my Pod vlivem psaní a sdělování a zkoumáme, jaké další vlivy na nás mají vliv. ∞